Login

Yvonne van Erp

De zelfstandig gevestigde diëtist

Tarieven

Binnen het basispakket van de zorgverzekeraar heeft u jaarlijks recht op 3 uur dieetadvies. Dit komt neer op vijf tot zeven consulten per jaar. Daarnaast is in de aanvullende polis van een aantal zorgverzekeraars de basisvergoeding uitgebreid.

Vergoeding zorgverzekeraar

Raadpleeg uw polis van de zorgverzekering om te zien of een verwijzing door uw arts noodzakelijk is en welke rechten op vergoeding u heeft.

Een overzicht van vergoeding voor dieetadvisering vindt u via www.independer.nl

Wat kost een bezoek

Eerste bezoek van 75 minuten  € 75,00
Vervolgbezoek, per 15 minuten € 15,00

De dieetvergoeding valt onder het eigen risico (€ 385,00 per jaar). Dit betekent dat u tot € 385,00 de kosten voor het dieetadvies zelf betaalt. Alle kosten die daarboven komen, worden betaald door uw zorgverzekeraar totdat u het maximumbedrag heeft bereikt.

Huisbezoek

Mocht u vanwege ziekte, handicap, etc. niet in staat zijn naar het spreekuur te komen dan kunt u een huisbezoek aanvragen. Ik kom u dan thuis bezoeken.